Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) του Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) του Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ

Δήλωση Απορρήτου του Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ (“Ηλιαχτίδα”)

Δέσμευση μας είναι να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας – σε αυτή την Δήλωση Απορρήτου, παραθέτουμε το πώς συλλέγουμε προσωπικά ή οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποία δικαιώματα και τι επιλογές έχει το κάθε πρόσωπο σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Ποιός αποφασίζει το λόγο και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε;

Η Ηλιαχτίδα καθορίζει τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας και να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας.

Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα ενός φυσικού προσώπου;

Δύναται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα:

• Όταν μας επισκέπτεστε ή ζητάτε τις υπηρεσίες μας.
• Όταν επιλέγετε να μας ακολουθήσετε σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ή να κάνετε ερώτηση μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.
• Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας μας παρέχετε υπηρεσίες ή προσφέρετε να μας παρέχετε μια υπηρεσία στο μέλλον.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ηλιαχτίδα μπορεί να περιλαμβάνει τόσο προσωπικά δεδομένα όσο και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή ή και τα δύο. Συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων για διάφορους λόγους – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

Στοιχεία επικοινωνίας: Πληροφορίες όπως το όνομά σας, ο τίτλος της θέσης εργασίας σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση της κατοικίας σας, η διεύθυνση της επιχείρησης, σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Δεδομένα πληρωμής: Δεδομένα απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης απάτης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των πιστωτικών / χρεωστικών σας καρτών, αριθμών των κωδικών ασφαλείας σας και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις.
Στοιχεία ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης: Πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ασφάλισης υγείας που θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε σε σχέση με μια ιατροφαρμακευτική απαίτηση.
Πληροφορίες πλατφόρμας: Πληροφορίες όπως ο κωδικός πρόσβασής σας και άλλες σχετικές λεπτομέρειες σύνδεσης για πλατφόρμες που διατηρεί η Ηλιαχτίδα.
Δεδομένα που αφορούν την υγεία: Μπορεί να περιλαμβάνονται τα αρχεία ασθενών (παρελθόν και παρόν), τα ιατρικά σημειώματα που μπορούν να καταγράφονται από τους ιατρούς και το προσωπικό της Ηλιαχτίδας καθώς και από άλλους ιατρικούς επαγγελματίες που μπορούν να μας παράσχουν σχετικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να αφορούν τόσο τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών που είναι οι ασθενείς, όσο και των γονέων τους, ανάλογα με την περίπτωση.
Παράπονα και αιτήματα: Μπορούμε να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επεξεργαστούμε αιτήματα ή να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε παράπονα.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει;

Τα στοιχεία που παρέχονται στην Ηλιαχτίδα θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τη σωστή ιατρική περίθαλψη ή ιατρική συμβουλή. Το προσωπικό της Ηλιαχτίδας θα είναι υπεύθυνο για την ιατρική σας περίθαλψη.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου για τους ακόλουθους σκοπούς («Επιτρεπόμενοι Σκοποί»):

• Να παρέχουμε στο σχετικό πρόσωπο υπηρεσίες υγείας και με την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, όπως έχει ζητηθεί από το σχετικό φυσικό πρόσωπο ή από φυσικό πρόσωπο που έχει την γονική μέριμνα για ένα παιδί.
• Να επικοινωνούμε με τους ασθενείς μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
• Για τη βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου περίθαλψης που παρέχουμε.
• Για έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη νέων θεραπειών.
• Για την παρακολούθηση της ασφάλειας.
• Για να επικοινωνούμε με εσάς μέσω των τρόπων που έχετε εγκρίνει για να σας ενημερώνουμε για τελευταίες εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
• Για να συμμορφωνόμαστε με δικαστικές αποφάσεις ή / και να υπερασπιζόμαστε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Νομικοί λόγοι για επεξεργασία

Ανάλογα με ποιό από τους παραπάνω Επιτρεπόμενους Σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους νομικούς λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων:

• Να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις βάσει των οποίων απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεών μας βάσει του περί Προστασίας των Ασθενών Νόμου του 2004 ή για την εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων.
• Για το λόγο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών από την Ηλιαχτίδα προς εσάς.
• Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του φυσικού προσώπου ή άλλου φυσικού προσώπου.
• Όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ηλιαχτίδα ή κάποιος τρίτος, εκτός όταν τα συμφέροντα αυτά καταπατούν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου που απαιτούν προστασία προσωπικών δεδομένων.
• Για πράξεις για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ατόμου για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

Όσο αφορά τις ενημερώσεις και άλλες γενικές επικοινωνίες, έχετε πάντα την επιλογή να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων επικοινωνιών ανά πάσα στιγμή.

Πώς είναι δυνατό να μοιραστούμε τα δεδομένα ενός φυσικού προσώπου;

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα ενός φυσικού προσώπου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν η αποκάλυψη ήταν απαραίτητη για λόγους ιατρικής περίθαλψης από άλλον υπεύθυνο επαγγελματία, όπως εξουσιοδοτήθηκε από το σχετικό φυσικό πρόσωπο, τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή τον γονέα του φυσικού προσώπου.
• Όταν η αποκάλυψη γίνεται μεταξύ των μελών του προσωπικού της Ηλιαχτίδας, οι οποίοι δεσμεύονται επίσης από το καθήκον εμπιστευτικότητας για σκοπούς επεξεργασίας ή για σκοπούς τήρησης αρχείων.
• Όταν η μη αποκάλυψη δεδομένων συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας ή των ζωτικών συμφερόντων του φυσικού προσώπου ή μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία ως σύνολο.
• Όταν έχουμε υποχρέωση για τέτοια αποκάλυψη βάσει νόμου και / ή συμβατικής υποχρέωσης.
• Εάν έχουμε εντολή δικαστηρίου να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε δεδομένα για ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που έχουμε συλλέξει.
• Η Ηλιαχτίδα μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες για να διασφαλίσει την υποχρέωση περίθαλψης και διερεύνησης, όπως απαιτείται από τους φορείς επιβολής του νόμου ή άλλους εξουσιοδοτημένους ιατρούς ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη του εφαρμοστέου δικαίου.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή μοιράζονται για σκοπούς πέραν της ατομικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα του φυσικού προσώπου που μοιράζονται με ασφαλιστικές εταιρείες ή χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ – δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σκοπούς μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου της γονικής μέριμνας του ανήλικου φυσικού προσώπου.

Για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα φυσικού προσώπου μόνο όταν το σχετικό φυσικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μας κατευθύνει ή μας έχει δώσει την άδεια να το πράξουμε ή άλλως όπως απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα για την εκπλήρωση των νομικών και φορολογικών μας υποχρεώσεων.

Πώς διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή;

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την αποθήκευση, την πρόσβαση και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ηλεκτρονικά μας συστήματα ή σε γραπτά αρχεία.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά δεδομένα ενός φυσικού προσώπου;

Διαγράφουμε τις πληροφορίες που έχουμε λάβει όταν δεν είναι πλέον λογικά απαραίτητο να τις διατηρήσουμε για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς ή, όταν στηριχτήκαμε στην συγκατάθεση του φυσικού προσώπου για τη διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων ή τα δεδομένα του παιδιού με τα οποία το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει γονική μέριμνα, όταν το φυσικό πρόσωπο αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την τήρηση των αρχείων από εμάς, και δεν είμαστε άλλως νομίμως εξουσιοδοτημένοι ή υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα.

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών μας, της ζωτικής φύσης των πληροφοριών που διαθέτουμε και της σημαντικής επίπτωσης στα άτομα σε περίπτωση απώλειας ιατρικών αρχείων, διατηρούμε δεδομένα για σημαντικές χρονικές περιόδους.

Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα:

• Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή σας η Ηλιαχτίδα για εσάς ή το παιδί για το οποίο έχετε γονική μέριμνα ή να λάβετε σε εύλογη μορφή που έχετε ζητήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.
• Να διορθώσουμε τυχόν ανακριβής δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
• Να διαμαρτυρηθείτε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
• Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή του παιδιού για το οποίο έχετε γονική μέριμνα.
• Να υποβάλλετε παράπονο εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Για να κάνετε κάποιο από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25720200. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά σας, όπως π.χ. έγκυρο δελτίο ταυτότητας – ο σκοπός αυτού είναι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένες αιτήσεις πρόσβασης και για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ασφαλείας μας.

Διορθώσεις, ενημερώσεις και καταγγελίες

Είτε όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει έχουν αλλάξει ή είτε πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε είναι ανακριβής ή όπου θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στο 25720200.

Σε σχέση με τις καταγγελίες, θα απαντήσουμε άμεσα στα αιτήματα και στις καταγγελίες σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στον αρμόδιο ρυθμιστή απορρήτου. Μπορούμε να παράσχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της ρυθμιστικής αρχής κατόπιν αιτήματος.

print

Σχετικά Άρθρα

Παιδί και Διαζύγιο

Παιδί και Διαζύγιο

Από Μύρια Μαραγκού, Ψυχολόγο Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα ζευγάρια καταλήγουν στο διαζύγιο, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος πλέον για...