Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα

Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα

Από Αντωνία Ανδρέου, Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπεύτρια

Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα

Ο όρος «παιδική βαρηκοΐα» αναφέρεται γενικά στις διαταραχές της ακοής που παρατηρούνται στα παιδιά, από τη γέννησή τους μέχρι τη σχολική ηλικία, ανεξάρτητα από την αιτία, τον τύπο και το βαθμό της βαρηκοϊας. Ο όρος όμως αυτός, χρησιμοποιείται ειδικότερα για να δηλώσει τη μεγάλου βαθμού νευροαισθητηριακή βαρηκοϊα ή κώφωση στα παιδιά που προκαλεί καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της ομιλίας και της επικοινωνίας. 

 

Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα της παιδικής ηλικίας προκαλείται από βλάβες, συγγενείς ή επίκτητες, που οφείλονται:

1. Σε παράγοντες που προσβάλλουν το όργανο της ακοής κατά την ενδομήτρια ζωή, πριν από την γέννηση (intrauterine, prenatal cause).

2. Σε παράγοντες περιγεννητικούς, που δρουν κατά τη διάρκεια του τοκετού (perinatal cause).

3. Σε παράγοντες που δρουν μετά τη γέννηση (postnatal cause).

Τα παιδιά με αμφίπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοϊα χρειάζονται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς παιδαγωγούς και Λογοθεραπεία από Λογοπαθολόγο, αφού προηγουμένως εφαρμοστούν ακουστικά βαρηκοϊας και στα δυο αυτιά. Για να καταστήσουμε επομένως ένα βαρήκοο παιδί ικανό να δεχθεί τους ήχους, την ομιλία, τις φωνές από το περιβάλλον του, να επικοινωνήσει και στη συνέχεια να αναπτύξει την τόσο απαραίτητη ομιλία, πρέπει να το εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα ακουστικά βαρηκοϊας. Θεμελιώδη σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση, η έγκαιρη εφαρμογή ακουστικού και μάλιστα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Βέβαια το ακουστικό από μόνο του δεν αρκεί, χρειάζεται μια συστηματική προσπάθεια από ένα σύνολο επιστημόνων, με σωστή και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους για την επίτευξη του τελικού σκοπού, που είναι η ένταξη του βαρήκοου παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. Η επικρατούσα αρχή σήμερα είναι η εφαρμογή του ακουστικού να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα για να εκμεταλλευτούμε ακόμη και τα ελάχιστα υπολείμματα ακοής.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τα βαρήκοα παιδιά κατατάσσονται σε δύο συστήματα:

Α) Ομιλητικά συστήματα Β) Μη ομιλητικά συστήματα

Στα ομιλητικά συστήματα ανήκουν:

1) Η ακουστική μέθοδος

2) Η χειλεοανάγνωση.

Στα μη ομιλητικά συστήματα ανήκουν: α) η νοηματική γλώσσα (γλώσσα νευμάτων) β) ο δακτυλοσυλλαβισμός. Συνδυασμός αυτών των συστημάτων είναι η ολική μέθοδος διδασκαλίας των κωφών παιδιών.

Ως αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα στους ενήλικες χαρακτηρίζεται στην πράξη μια νευροαισθητήρια βαρηκοϊα μεγαλύτερη από 30 dB σε τρεις παρακείμενες συχνότητες, η οποία αναπτύσσεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο από τρεις μέρες. Οι περισσότεροι πάσχοντες με την πάθηση αυτή έχουν ένα ιστορικό εμφάνισης της βαρηκοϊας σημαντικά μικρότερο από τρεις μέρες, και για το λόγο αυτό, ο γιατρός θα πρέπει να είναι ελαστικός, όσον αφορά τα ακοομετρικά κριτήρια.

Τα αίτια όμως της νευροαισθητήριας βαρηκοϊας στους ενήλικες αφορούν βλάβες που εντοπίζονται:

α) Στον κοχλία, στα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti.

β) Στο ακουστικό νεύρο.

γ) Στους πυρήνες και την ακουστική οδό.

Πιο αναλυτικά μπορεί να ισχύουν:

  1. Εκφυλιστικές βλάβες στον κοχλία.
  2. Τραυματικές βλάβες.
  3. Θορυβογενείς βαρηκοϊες.
  4. Ωτοτοξικά φάρμακα.
  5. Αγγειακά αίτια.
  6. Λοιμώδη αίτια.
  7. Αυτοάνοσες παθήσεις.
  8. Ακουστικό νευρίνωμα.

Κοχλιακά εμφυτεύματα

Μετά την κατάκτηση από την Ωτοχειρουργική του μέσου ωτός και τη συνεχή έρευνα τόσο στην ανατομία – παθοφυσιολογία του έσω ωτός όσο και στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας, ήρθε η ώρα που η ωτοχειρουργική κατέκτησε το απόρθητο φρούριο της χειρουργικής αποκατάστασης της λειτουργίας του έσω ωτός. Η κατάκτηση αυτή γίνεται ως γνωστόν με την εμφύτευση στο έσω ους των κοχλιακών μοσχευμάτων, δηλαδή ειδικών πολύ λεπτών ηλεκτροδίων στις έλικες του κοχλία. Η αρχή της λειτουργίας των κοχλιακών μοσχευμάτων είναι να αξιοποιηθούν οι νευρικές απολήξεις του ακουστικού νεύρου μέσα στον κοχλία, αφού διεγερθούν από διαφόρους τόνους οι οποίοι μετατρέπονται σε ηλεκτρικά ερεθίσματα και να μεταβιβαστούν σαν βιοηλεκτρικά ερεθίσματα διά μέσου της ακουστικής οδού προς τον εγκέφαλο.

print

Σχετικά Άρθρα