Privacy Policy

Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η Iliaktida, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώριση των χρηστών, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στον Διαδικτυακό Τόπο, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.

Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα στον Διαδικτυακό Τόπο, όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εισαγωγή και αντίστοιχη συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους  σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής  και κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει e-mail ή ταχυδρομική επιστολή με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Η Iliaktida έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στον Διαδικτυακό Τόπο και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, συνεπάγεται τη συναίνεση του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίvει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Iliaktida  συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Iliaktida  πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεση του χρήστη.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου,  την ανταπόκριση στα ερωτήματά του χρήστη ή την επεξεργασία των αιτημάτων του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

Ανήλικοι

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η Iliaktida  δεν φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες θα παραμείνουν στο διακομιστή του Iliaktida . H Iliaktida  μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά  στο προσωπικό της.

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η Iliaktida  εγγυάται ότι θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες. Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η Iliaktida  δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, η Iliaktida  έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,

(β)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Iliaktida  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Iliaktida  χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η Iliaktida  θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της Iliaktida  δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Iliaktida  ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στηνηλεκτρονική διεύθυνση info@iliaktida.eu, να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Iliaktida  υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Επικοινωνία

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Iliaktida  : info@iliaktida.eu

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη των Ιστοσελίδων της Iliaktida  είναι ενδεχόμενο να συλλέγουν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν τη Iliaktida  στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα ‘domains’ από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της Iliaktida  , αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η Iliaktida  μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, και ιδίως μέσω των λεγομένων «cookies» και των «Google analytics», που αποτελούν ειδικές τεχνολογίες, οι οποίες δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

α) Cookies (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. CookiesPolicy)

Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους (“text file”) το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το διαδικτυακό τόπο στον πλοηγητή του υπολογιστή του χρήστη, στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της Iliaktida  πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Για παράδειγμα τα cookies επιτρέπουν την προσαρμογή του δικτυακού τόπου ή των διαφημίσεων έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον πλοηγητή του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

β) Google Analytics

Συγκεκριμένα, ο παρών Διαδικτυακός Τόπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός αυτού και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του διαδικτύου γενικά.

Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η Iliaktida  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής. Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.

Social Media Privacy policy

Σας ευχαριστούμε για τις προσωπικές και ιατρικές πληροφορίες που θα παρέχετε (ή έχετε ήδη παράσχει) στην Iliaktida .

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε (ή έχετε ήδη παράσχει) θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα για λόγους συμμόρφωσης με τις διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις.

Σχετικά Άρθρα

Επικοινωνία

Κέντρο Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηλιαχτίδα Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 23 4001 - Μέσα Γειτονιά Λεμεσός - Κύπρος Τηλέφωνο: +357 25 720 200 / +357 ...