Παχυσαρκία στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Παχυσαρκία στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Σήμερα όλα τα δεδομένα βεβαιώνουν ότι η παχυσαρ­κία θα είναι η πιο διαδεδομένη μη μεταδοτική νόσος του 21ου αιώνα.

Η παχυσαρκία αποτελεί βασικό προδιαθεσικό παράγο­ντα των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η παχυσαρκία μαζί με την υπέρταση και την αυξημένη χοληστερίνη, αν δεν θεραπευτούν γρήγορα, πράγματι φθείρουν τον οργανι­σμό, γι’ αυτό και τα νοσήματα αυτά, λέγονται νοσήματα φθοράς.

Τι λέμε Παχυσαρκία;    
Παχυσαρκία είναι η υπερβολική αύξηση της λιπώδους μάζας του σώματος,
Υπερβάλλον βάρος είναι ένα πλεόνασμα του σωματικού βάρους σε σχέση με το ύψος. Στην καθημερινή πράξη και οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται ως στάδια μιας συνεχώς αυξανόμενης σχέσης του βάρους προς το ύψος.
Η παχυσαρκία γίνεται εύκολα αντιληπτή, ακόμη και όταν δεν διαθέτει κάποιος ειδικές γνώσεις ή όργανα μέτρησης, μόνον με την επισκόπηση.

Τρόποι Προσδιορισμού της παχυσαρκίας:
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που εκφράζουν τον βαθμό παχυσαρκίας:
1)       Ο πλέον αποδεκτός είναι ο προσδιορισμός του δείκτη μάζας σώματος (BodyMassIndex-BMI) που αποτελεί τον λόγο του βάρους σώματος σε κιλά, δια του ύψους σε μέτρα υψωμένου στο τετράγωνο. Δείκτης Μάζας σώματος Βάρος [BodyMassIndex(BMI)] = Βάρος σε kg / Ύψος (m2), πχ αν κάποιος έχει βάρος 80 κιλά και ύψος 175 εκατοστά τότε: BMI= 50/1,752 = 26,1.
2)      Η σύγκριση με βάση την καμπύλη αύξησης βάρους και ύψους. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν διαγράμματα βασισμένα σε μετρήσεις πολλών χιλιάδων παιδιών. Τέτοια διαγράμματα θα βρείτε στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού σας.

Συχνότητα εμφάνισης.
Η συχνότητα εμφάνισης υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών φαίνεται να αυξάνει με ταχείς ρυθμούς σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συχνότητα της παχυσαρκίας είναι σχεδόν διπλάσια συγκρινόμενη με πριν 20 χρόνια.

Αίτια Παχυσαρκίας
*       Γενετική προδιάθεση
*       Υπερσιτισμός ή λανθασμένη διατροφή
*       Ελαττωμένη κινητικότητα
*       Ορμονικές διαταραχές(σπάνια)
*       Ψυχολογικά προβλήματα

Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας
Εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για απλή παχυσαρκία που καλύπτει πάνω από το 95% των περιπτώσεων της παιδικής παχυσαρκίας, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
*       Δίαιτα (σωστή διατροφή)
*       Άσκηση
*       Ψυχολογική Υποστήριξη

Δεν συνίσταται στην παιδική ηλικία:
Ø       Η χορήγηση ανορεξιογόνων φαρμάκων
Ø      Οι χειρουργικές επεμβάσεις για αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Σημειώστε δε ότι η παχυσαρκία που εγκαταστάθηκε από την παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται δυσκολότερα, από τα άτομα εκείνα που η παχυσαρκία τους εμφανίστηκε στην ενήλικο ζωή.

Υπάρχει πρόληψη:

Επειδή η παιδική παχυσαρκία εάν εγκατασταθεί, είναι δύσκολο να θεραπευτεί, πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στη πρόληψη, δηλαδή στη σωστή διατροφή που πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς, από την βρεφική ηλικία.

Ακόμη να αρθούν έγκαιρα όλα τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν αργότερα παχυσαρκία. Οι σχετικές προσπάθειες επιβάλλεται να αρχίσουν τα πρώτα χρόνια ζωής, με πρωταρχικό μέλημα του παιδι­άτρου την έγκαιρη αναγνώριση του παιδιού με προδιά­θεση για παχυσαρκία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και η βοήθεια ομάδας ειδικών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει εκτός του παιδίατρου, παιδοενδοκρινολόγο, παιδοψυχίατρο και διατροφολόγο.

print

Σχετικά Άρθρα