Κατάγεται από τη Γεράσα και φοίτησε στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού.

Τελείωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα με άριστα, ενώ στη συνέχεια έκανε την ειδικότητα της Παιδιατρικής σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στο Karlovy Vary απ’ όπου και πέρασε από όλα τα τμήματα των υποειδικοτήτων.

Για περίοδο έξι μηνών εργάστηκε ως οικογενειακός παιδίατρος.

Ασκεί το επάγγελμα της παιδιατρικής στη Λεμεσό μέχρι σήμερα.

Έχει παρακολουθήσει πολλά Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά, Μεσογειακά και Παγκόσμια Ιατρικά Συνέδρια.

Διετέλεσε ενεργό μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιωτών Παιδιάτρων. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.