Τερηδόνα και σιδηροπενική αναιμία

Τερηδόνα και σιδηροπενική αναιμία

Τερηδόνα και σιδηροπενική αναιμία.

Παιδιά με τερηδόνα νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για έλλειψη σιδήρου.

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τις διαφορές στα επίπεδα φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης ορού ανάμεσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που πάσχουν από πρώιμη τερηδόνα της νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής (ομάδα μελέτης) σε σχέση με παιδιά χωρίς τερηδόνες (ομάδα ελέγχου).

 

Τα παιδιά στην ομάδα μελέτης ήταν παιδιά με σοβαρή τερηδόνα που ήταν προγραμματισμένα για να λάβουν γενική νάρκωση για οδοντιατρική θεραπεία. Τα παιδιά χωρίς τερηδόνα (ομάδα ελέγχου) επιλέχθηκαν από την ίδια περιοχή. Έγινε λήψη αίματος από τα παιδιά και στις δύο ομάδες ενώ ο κηδεμόνας συμπλήρωσε σχετικό ερωτηματολόγιο δια μέσου συνέντευξης σε άτομο που εκτελούσε τη μελέτη. Συνολικά 144 παιδιά με τερηδόνα και 122 χωρίς τερηδόνα έλαβαν μέρος στη μελέτη αυτή. Η μέση ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 40.8 μηνών ±14.1 μήνες . Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών στη χρήση πολυβιταμινών . Υπήρχε ισοζυγισμός των παιδιών για ηλικία και φύλο ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικά περισσότερα παιδιά με τερηδόνα νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής έχουν χαμηλά επίπεδα φερριτίνης (P=.033)και χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (P<.001).Η πλειοψηφία των παιδιών με αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου , ανήκαν στην ομάδα μελέτης δηλ. παιδιών με σοβαρή μορφή τερηδόνας (P<.0001).Η στατιστική ανάλυση (regression analysis) για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα φερριτίνης, έδειξε σημαντική συσχέτιση με την τερηδόνα νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής (P=.048) ενώ η ίδια ανάλυση για σιδηροπενική αναιμία, αποκάλυψε ότι παιδιά με τερηδόνα νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής, έχουν περισσότερο από 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με αυτό τον τύπο αναιμίας.

Σχόλια: Αυτή η έρευνα παρέχει πληροφορίες για τη σχέση της τερηδόνας νηπιακής ηλικίας σοβαρής μορφής με τα επίπεδα λήψης τροφής. Τα αποτελέσματα της έρευνας εισηγούνται ότι παιδιά που πάσχουν από σοβαρή μορφή τερηδόνας νηπιακής ηλικίας μπορεί να είναι υποσιτισμένα και να έχουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Υπάρχει ανησυχία ότι χαμηλά επίπεδα σιδήρου στο παιδί μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην νοητική και σωματική ανάπτυξη του. Γι’ αυτό, οι οδοντίατροι και οι παιδίατροι πρέπει να γνωρίζουν ότι παιδιά με σοβαρή μορφή τερηδόνας νηπιακής ηλικίας μπορεί ταυτόχρονα να παρουσιάζουν και σιδηροπενική αναιμία.

Schroth RJ,Levi J,Kliewer E,Friel J,Moffatt MEK. Association between iron status, iron deficiency anaemia, and severe early childhood caries: a case control study.BMC Pediatr 2013 FEB 7; 13:22 .doi:10.1186/1471-2431-13-22

print

Σχετικά Άρθρα

Ιλαρά

Ιλαρά

Από Μιχάλη Ιασονίδη, παιδίατρο Ιλαρά Γενικά Η εμφάνιση επτά κρουσμάτων ιλαράς στην Κύπρο ανησύχησε πολύ τον κόσμο, γιατί τέτοια κρούσματα έχουν...