Σε αυτή την σελίδα μπορούμε να έχουμε γενικές και ομαδικές φωτογραφίες του προσωπικού ή να παρουσιάζουμε την κάθε μία κοπέλλα ξεχωριστά

under_construction