Μήνυμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Μήνυμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Μήνυμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Ακολουθεί μήνυμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την ιστοσελίδα του Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων «Ηλιακτίδα».

 

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Η διασφάλιση της υγείας, ως ύψιστου αγαθού, συνιστά αναφαίρετο δικαίωμα για τον καθένα μας. Έχοντας καλή υγεία, ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει το σύνολο των δυνατοτήτων του και να διάγει μια ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή σε αρμονία με το περιβάλλον. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα παιδιά, η διασφάλιση της υγείας τους πρέπει να είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας για όλους μας.

Αποστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι η προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που ζουν στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του δικαιώματος στην υγεία. Το δικαίωμα κάθε παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και να τυγχάνει διευκολύνσεων ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας του κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία το Κράτος επικύρωσε το 1991. Το Κράτος έχει αναλάβει την υποχρέωση της διασφάλισης του δικαιώματος στην υγεία κάθε παιδιού και οφείλει να στηρίζει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία που στοχεύει προς τον σκοπό αυτό.

Καλωσορίζω, λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Παιδιών και Εφήβων «Ηλιαχτίδα» και εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει.

Λήδα Κουρσουμπά

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

print

Σχετικά Άρθρα