Προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα

Προφύλαξη από ενδοκαρδίτιδα

Αντιμικροβιακή προφύλαξη γιά ενδοκαρδίτιδα

Οδηγίες από American Heart Association

Οδοντιατρικές διεργασίες στις οποίες συνιστάται η προφύλαξη για την ενδοκαρδίτιδα. (1)

Εξαγωγή δοντιών.
Εγχείρηση, αποτρύγωση, ριζική απόξεση, μέτρηση βάθους ουλοδοντικής σχισμής, τακτικός έλεγχος.
Ενδοδοντική θεραπεία ή ακρορριζεκτομή.
Υποουλική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών.
Αρχική τοποθέτηση ορθοδοντικών δακτυλίων αλλά όχι των αγκίστρων.
Ενδοσυνδεσμικές τοπικές αναισθητικές ενέσεις.
Προφυλακτικός καθαρισμός των δοντιών ή εμφυτεύματα όταν αναμένεται αιμορραγία.

(1) Η προφύλαξη συνιστάται σε ασθενείς υψηλού ή μεσαίου κινδύνου.

Άλλες επεμβάσεις στις οποίες συνιστάται η προφύλαξη ενδοκαρδίτιδας

Αναπνευστική οδός
Αμυγδαλεκτομή ή/και αδενοειδεκτομή.
Χειρουργικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν βλεννογόνο του αναπνευστικού συστήματος.
Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο.
Γαστρεντερική οδός (2)
Σκληροθεραπεία κιρσών οισοφάγου.
Διαστολή στένωσης οισοφάγου.
Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία επί εδάφους χολόστασης
Χειρουργική επέμβαση στα χοληφόρα.
Χειρουργικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν τον εντερικό βλεννογόνο.
Ουροποιογεννητική οδός
Χειρουργική επέμβαση προστάτη
Κυστεοσκόπηση
Ουρηθρική διαστολή

(2) Η προφύλαξη συνιστάται απόλυτα στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, ενώ για τους ασθενείς μεσαίου κινδύνου είναι προαιρετική.

Προφυλακτικό αντιμικροβιακό σχήμα για επεμβάσεις στην αναπνευστική οδό, τη στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο ή για οδοντιατρικές διεργασίες.

Κλασσικό σχήμα:
Αμοξικιλλίνη
: Ενήλικες, 2,0 g (παιδιά, 50 mg / kg ) από του στόματος, μία ώρα πριν την επέμβαση.
Επί αδυναμίας χορήγησης φαρμάκων από του στόματος:
Αμπικιλλίνη
: Ενήλικες, 2,0 g (παιδιά, 50 mg / kg ) ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά, 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.
Για ασθενείς αλλεργικούς σε: Αμοξικιλλίνη / Αμπικιλλίνη / Πενικιλλίνη:
Κλινδαμικίνη
: Ενήλικες, 600 mg (παιδιά 20 mg / kg ) από του στόματος μία ώρα πριν από την επέμβαση – Ή –
Κεφαλεξίνη * ή Κεφαδροξίλη *
: Ενήλικες, 2,0 g (παιδιά 50 mg / kg ) από του στόματος μία ώρα πριν από την επέμβαση – Ή –
Αζιθρομυκίνη ή Κλαριθρομυκίνη : Ενήλικες, 500 mg (παιδιά 15 mg / kg ) από του στόματος μία ώρα πριν από την επέμβαση.
Για ασθενείς αλλεργικούς σε Αμοξικιλλίνη / Αμπικιλλίνη / Πενικιλλίνη με αδυναμία χορήγησης αγωγής από του στόματος.
Κλινδαμικίνη
: Ενήλικες, 600 mg (παιδιά 20 mg / kg ) με ενδοφλέβια χορήγηση, 30 λεπτά πριν από την επέμβαση – Ή –
Κεφαζολίνη : Ενήλικες 1,0 g (παιδιά 25 mg / kg ) με ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χορήγηση, 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.

* Οι Κεφαλοσπορίνες δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλίνη.

Καρδιακά νοσήματα που προδιαθέτουν σε ενδοκαρδίτιδα:
Κατηγορία υψηλού κινδύνου:
Προσθετική βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένης της βιοπροσθετικής και του ομοιομοσχεύματος.
Προηγηθείσα βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.
Σύμπλοκη κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια (π.χ. μονήρης κοιλία, αντιμετάθεση των μεγάλων αρτηριών, τετραλογία Fallot ).
Χειρουργικώς κατασκευασμένα συστηματικά πνευμονικά shunts .

Κατηγορία μεσαίου κινδύνου:
Οι περισσότερες άλλες συγγενείς διαμαρτίες της καρδιάς (εκτός από τις προαναφερθείσες).
Επίκτητη δυσλειτουργία βαλβίδος (π.χ. ρευματική καρδιοπάθεια).
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδος με διαφυγή και / ή πεπαχυσμένες γλωχίνες.

Προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή για γαστρεντερολογικές / ουροποιογεννητικές επεμβάσεις

Ασθενείς υψηλού κινδύνου:
Αμπικιλλίνη + Γενταμικίνη: Αμπικιλλίνη (ενήλικες, 2,0 g / παιδιά 50 mg / kg ) + Γενταμικίνη 1,5 mg / kg (η δόση να μην υπερβαίνει τα 120 mg ) ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.
6 ώρες μετά: Αμπικιλλίνη (ενήλικες, 1,0 g / παιδιά 25 mg / kg ) ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια, ή Αμοξικιλλίνη (ενήλικες 1,0 g / παιδιά 25 mg / kg ) από του στόματος

Ασθενείς υψηλού κινδύνου με αλλεργία στην Αμπικιλλίνη / Αμοξικιλλίνη:
Βανκομυκίνη + Γενταμικίνη: Βανκομυκίνη
(ενήλικες 1,0 g / παιδιά 20 mg / kg ) ενδοφλέβια με έγχυση 1-2 ωρών + Γενταμικίνη 1,5 mg / kg (η δόση να μην υπερβαίνει τα 120 mg ) ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Να έχει ολοκληρωθεί η έγχυση 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.

Ασθενείς μεσαίου κινδύνου:
Αμοξικιλλίνη
: Ενήλικες 2,0 g (παιδιά 50 mg / kg ) από του στόματος μια ώρα πριν από την επέμβαση. – Ή –
Αμπικιλλίνη : Ενήλικες 2,0 g (παιδιά 50 mg / kg ) ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά, 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.

Ασθενείς μεσαίου κινδύνου με αλλεργία στην Αμπικιλλίνη/Αμοξικιλλίνη:
Βανκομυκίνη
: Ενήλικες 1,0 g (παιδιά 20 mg / kg ) ενδοφλέβια, με έγχυση 1-2 ωρών. Να έχει ολοκληρωθεί η έγχυση 30 λεπτά πριν από τη επέμβαση.

Οδηγίες από American Heart Association

print

Σχετικά Άρθρα

Ναρκωτικά και εφηβεία.

Ναρκωτικά και εφηβεία.

Επιμέλεια Μιχάλης Ιασονίδης, παιδίατρος Ναρκωτικά και εφηβεία. Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής που αποκτάς πρωτόγνωρες εμπειρίες και σου...

Ιλαρά

Ιλαρά

12 Δεκεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ Σε σχέση με την επιδημία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016 σε...